•  Van der Cruijsen Architect

    Van der Cruijsen Architect

    Een architectenbureau met ruime ervaring in zeer uiteenlopende opdrachten van klein- naar grootschalig en van eenvoudig naar complex.

Projecten

Bekijk hier het portfolio van projecten die uitgevoerd zijn

Over ons

De Visie

Centraal in de ontwerpfilosofie staat “de gebruiker van het gebouw” en de bouwlocatie. Het gebouw moet afgestemd zijn op de “menselijke” maat met voldoende variatie, verrassende elementen en ruimtelijke belevingen.

De Praktijk

In de praktijk betekent dit, het in nauw en intensief overleg met de opdrachtgever ontwikkelen van een helder, functioneel en duurzaam concept gebaseerd op efficiënte plattegronden en doorsneden, waarbij duurzaamheid en flexibiliteit belangrijke pijlers zullen zijn.

De Werkzaamheden

Alle werkzaamheden die behoren tot de standaard werkzaamheden van de architect kunnen door van der Cruijsen Architect uitgevoerd worden, alleen of in samenwerking met vaste relaties.