Van der Cruijsen Architect

Een architectenbureau met ruime ervaring in zeer uiteenlopende opdrachten van klein- naar grootschalig en van eenvoudig naar complex, maar altijd met het oogmerk om een duurzame invulling te geven passend bij de opdrachtgever en de bouwlocatie.

 

Het werk

De visie

Een architectenbureau met ruime ervaring in zeer uiteenlopende opdrachten van klein- naar grootschalig en van eenvoudig naar complex, maar altijd met het oogmerk om een duurzame invulling te geven passend bij de opdrachtgever en de bouwlocatie.

 

De Praktijk

In de praktijk betekent dit, het in nauw en intensief overleg met de opdrachtgever ontwikkelen van een helder, functioneel en duurzaam concept gebaseerd op efficiënte plattegronden en doorsneden, waarbij duurzaamheid en flexibiliteit belangrijke pijlers zullen zijn. Een zorgvuldige afweging bij de keuze van kleuren en materialen passend bij het concept en de locatie maken het project uniek. Uiteindelijk is de ultieme doelstelling: een tevreden opdrachtgever!

De Werkzaamheden

Alle werkzaamheden die behoren tot de standaard werkzaamheden van de architect kunnen door van der Cruijsen Architect uitgevoerd worden, alleen of in samenwerking met vaste relaties.

Hieronder vallen het maken van het voorlopig ontwerp, het maken van het definitief ontwerp, de bouwvoorbereiding, de aanbestedingsprocedure en het voeren van directie tijdens de bouwwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden worden nauwkeurig  beschreven in de “De Nieuwe Regeling” uitgegeven door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).